ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

A jövő a múltra épül

Kárpát-medencei kendergazdaság

  • 2021. 05. 11.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet koordinálásával elindult a határokon átnyúló, a Kárpát-medencei ipari kendergazdaság újjáépítését szolgáló „A jövő a múltra épül. Az ipari kender feldolgozásán alapuló, határon átnyúló gazdasági fejlődés (FUTURE IN HEMP)” fejlesztési projekt.

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország program (http://www.skhu.eu/) keretén belül indított, hat összefüggő projektelemet átfogó Területi Akciótervet (TAPE, SKHU/1703/3.1/040) összesen 7,012 millió euróval támogatja az Európai Unió és Magyarország Kormánya.

A projektcsomag bemutatását célzó 2021. október 8-i sajtótájékoztatón Molnár György, az NSKI fejlesztési igazgatója bevezetőjében ismertette azt a kezdeményezést, amelynek fontos állomását jelenti ez a projekt.

A sajtótájékoztatóról bővebben a következő honlapon olvashatnak: http://nski.hu/a-jovo-a-multra-epul-karpat-medencei-kendergazdasag.html