ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Budúcnosť je založená na minulosti

Konopný priemysel v Karpatskej kotline

  • 2021. 05. 11.

Pod koordináciou Národného inštitútu pre strategický výskum sa začal cezhraničný rozvojový projekt zameraný na obnovu konopného priemyslu v Karpatskej kotline "Budúcnosť je založená na minulosti". Cezhraničný hospodársky rozvoj (FUTURE IN HEMP) založený na spracovaní priemyselného konope".

Územný akčný plán (TAPE, SKHU/1703/3.1/040) v rámci programu INTERREG Slovenská republika-Maďarsko (http://www.skhu.eu/) pozostávajúci zo šiestich vzájomne prepojených projektových prvkov je financovaný Európskou úniou a maďarskou vládou celkovou sumou 7,012 milióna EUR.

Na tlačovej konferencii dňa 8. októbra 2021, v rámci ktorej predstavili uvedený balík projektov, György Molnár, rozvojový riaditeľ NISV vo svojom úvodnom prejave prezentoval iniciatívu, ktorej dôležitým míľnikom je práve tento projekt.

Viac informácií o tlačovej konferencii nájdete na nasledujúcej stránke:http://nski.hu/a-jovo-a-multra-epul-karpat-medencei-kendergazdasag.html