ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Koordinácia a komunikácia

Čiastkový projekt spája aktivity ostatných aktérov Územného akčného plánu Budúcnosť v konope a sprostredkuje záujemcom jeho výsledky. Jeho úlohou je zabezpečiť synergiu a komplementaritu medzi projektmi, ako aj popularizovať Územný akčný plán. Podporuje spoluprácu slovenských a maďarských účastníkov, podnikateľov.

Údaje projektu

Názov projektu, jeho identifikácia:

SKHU/1802/3.1/013 - FUTURE IN HEMP – CCP

Hlavný príjemca: (Výskumný ústav pre národné stratégie) Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI)

A projekt megvalósításában partner:

Združenie Veľké Kapušany a okolie