ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Predaj, infraštruktúra

V rámci čiastkového projektu bude v obci Karos vybudované továrenská hala vhodná na spracovanie priemyselného konope. Obec Veľký Horeš zriadi výstavný priestor, ktorý bude slúžiť na prezentácie výrobkov a realizáciu odborných podujatí. V nej bude zriadená konferenčná miestnosť, ukážková dielňa s múzejnou časťou a výstavná sála. Slovenský projektový partner predstaví výsledky dosiahnuté maďarskými partnermi slovenským podnikateľom, podnecujúc v nich účasť na regionálnom rozvoji konopného priemyslu.

Spoločnými výzvami oboch obcí zúčastnených na čiastkovom projekte sú vysoká nezamestnanosť, nedostatočné vzdelanie, vysoký vek migrácia obyvateľov aktívneho veku za prácou.

V dôsledku čiastkového projektu sa očakáva pokles nezamestnanosti, zvýšenie podnikateľskej činnosti a výnosov z daní miestnych podnikateľov.

Údaje projektu

Názov projektu, jeho identifikácia:

Rozvoj výrobnej a predajnej infraštruktúry založenej na priemyselnom konope (SKHU/1802/3.1/020 - FUTURE IN HEMP – PROD)

Hlavný príjemca: Samospráva obce Karos

Partner realizácie projektu:

Samospráva obce Veľký Horeš