ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Spracovanie konopného semena

V rámci čiastkového projektu dôjde v Géberjéne k rozšíreniu nízkokapacitnej firmy na lisovanie oleja a továrne na ručnú výrobu cestovín. Vo Veľkom Horeši na Slovensku dôjde rozšíreniu remeselníckej textilnej dielne a obchodného priestoru. Okrem rozšírenia kapacity spracovateľských firiem je cieľom aj výroba a predaj nových výrobkov.

Dotknuté osady akčného programu sa nachádzajú v jednom hromadne znevýhodnenom mikroregióne. V obciach je nedostatok pracovných príležitostí, preto je typickým javom migrácia mladých ľudí za prácou, zlá veková štruktúra, nízky podiel vzdelaných ľudí a vysoká nezamestnanosť.

Očakávané výsledky čiastkového projektu:

• vznik nových pracovných miest,

• začne výroba nových produktov (napr.: potravinových, kozmetických) v Géberjéne,

• vytvorenie jedinečnej výrobnej linky vhodnej na spracovanie priemyselného konope

• výroba jedinečných tašiek z prírodného materiálu vo Veľkom Horeši

Údaje projektu

Názov projektu, jeho identifikácia:

Rozvoj výroby založenej na spracovaní konopných semien (SKHU/1802/3.1/019 - FUTURE IN HEMP – SEED)

Hlavný príjemca: Szatmár Nektárja Szolgáltató és Értékesítő Nonprofit Kft., Géberjén

Partneri realizácie projektu:

PRC Invest Kft. ,

Csizmadia Tímea-Júlia živnostníčka, Veľký Horeš