ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

BLIŽŠIE

V rámci akčného plánu sa realizuje rozvoj výroby založený na spracovaní konopných semien a konopného bodľačia; rozvoj výrobnej a predajnej infraštruktúry založenej na spracovaní priemyselného konope; zdieľanie vedomostí o spracovateľskom priemysle a o zamestnanosti.

Výsledky akčného plánu pozostávajúceho zo šiestich čiastkových projektov zahŕňajú:

• rozvoj ekonomiky stavajúcej na miestnych podmienkach,

• zníženie nezamestnanosti, vytváranie nových pracovných miest,

• zdieľanie konkurenčných poznatkov s miestnymi hospodárskymi subjektmi,

• zlepšenie cezhraničnej pracovnej mobility vybudovaním cesty spájajúcej sídla Nagyrozvágy a Veľkým Horešom,

• vývoj miestnych výrobkov a služieb, ktoré poskytujú príležitosť možnosť uviesť na trh konkurencieschopné výrobky z priemyselného konope,

• dlhodobým cieľom je vytvorenie novej hospodárskej siete v Karpatskej kotline založenej na spracovaní priemyselného konope.