ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Zdieľanie poznatkov

Cieľom čiastkového projektu je zhromaždenie a zdieľanie poznatkov potrebných pri spracovaní a využití priemyselného konope. Cieľ bude dosiahnutý školením odborníkov konopného priemyslu, vývojom vedomostných obsahov a učebných materiálov, formovaním postojov. Tieto činnosti prispejú k zlepšeniu stavu v oblasti zamestnanosti v regióne a k rozvoju spracovateľských a obchodných aktivít založených na spracovaní priemyselného konope.

Cieľom intervencie je zlepšiť podmienky sociálne znevýhodnených ľudí, podnikateľov, hospodárov žijúcich v tejto oblasti. Dôjde k zhromažďovaniu vedomostí, ich zdieľaniu, spoločnému rozvoju a zlepšeniu zamestnanosti založenej na spolupráci medzi zainteresovanými partnermi na oboch stranách hranice.

Očakávané výsledky:

• vznik vzdelávacieho obsahu a programu súvisiaceho s investíciami do spracovania priemyselného konope v maďarskom a slovenskom jazyku,

• vyškolení odborníci.

Údaje projektu

Názov projektu, jeho identifikácia:

Program zdieľania poznatkov o výrobe, zamestnanosti (SKHU/1802/3.1/012 - FUTURE IN HEMP - KNOW HOW)

Hlavný príjemca: (Výskumný ústav pre národné stratégie) Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI)

Partner realizácie projektu:

Združenie Veľké Kapušany a okolie