ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Európsky fond regionálneho rozvoja

Zdrojom nášho akčného plánu je priemyselné konope s dlhoročnou tradíciou, ktoré sa dá úspešne pestovať pri dodržaní ekologických princípov. Z tejto dodnes modernej suroviny je možné vyrobiť celý rad výrobkov s konkurenčne nízkym dopadom na životné prostredie, od stavebných materiálov až po potraviny. Táto všestranná rastlina môže byť použitá v kozmetickom, textilnom, stavebnom, zdravotnom, biopolymérnom a biokompozitnom priemysle.

Cieľom Územného akčného plánu podporovaného Európskou územnou spoluprácou (INTERREG) je revitalizovať a znovuinterpretovať využívanie priemyselného konope, vyvinúť k tomu infraštruktúru a odborné poznatky. Vďaka tomu bude možné vyrábať a predávať miestne výrobky vysokej trhovej hodnoty. Dlhodobým cieľom, ktorého základným kameňom sa môže tento akčný plán stať, je vytvorenie novej hospodárskej siete v Karpatskej kotline.

www.skhu.eu

Alprojektek

Spracovanie konopného semena

Spracovanie konopného semena

SKHU/1802/3.1/019

FUTURE IN HEMP – SEED

Spracovanie konopného bodľačia

Spracovanie konopného bodľačia

SKHU/1802/3.1/001

FUTURE IN HEMP – FIBER

Zdieľanie poznatkov

Zdieľanie poznatkov

SKHU/1802/3.1/012

FUTURE IN HEMP - KNOW HOW

Stavba cesty

Stavba cesty

SKHU/1802/3.1/008

FUTURE IN HEMP - ROAD

Predaj, infraštruktúra

Predaj, infraštruktúra

SKHU/1802/3.1/020

FUTURE IN HEMP - PROD

Koordinácia a komunikácia

Koordinácia a komunikácia

SKHU/1802/3.1/013

FUTURE IN HEMP – CCP

Správy a podujatia