ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Záverečná konferncia projektu

Končí sa projekt Budúcnosť patrí konope.

  • 2023. 11. 28.

Pri príležitosti ukončenia projektu pod názvom Future in Hemp, tj. Budúcnosť patrí konope sa konala záverečná konferencia v slovenskej obci Veľký Horeš. Konferenciu zorganizovalo Združenie Veľké Kapušany a okolie v rámci projektu FUTURE IN HEMP - CCP (SKHU/1802/3.1/013), jej moderátorkou bola Denisa Lakatošová.

Levente Barkaszi z Národného strategického výskumného inštitútu podrobne zhrnul dosiahnuté výsledky dosiahnuté v rámci podprojektov, ako aj hlavné výzvy vrátane ťažko prekonateľných problémov, akými boli pandémia a vojenský konflikt.

Szilveszter Holop, zástupca vedúceho sekretariátu Spoločného sekretariátu programu Interreg V-A Maďarsko-Slovenská republika, referoval o úspechoch a dosiahnutých výsledkoch v rámci územných akčných plánov.

O ťažkostiach a úspechoch, s ktorými sa počas implementácie projektu stretli, hovorili aj jednotliví projektoví partneri.