ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Odovzdanie cestnej komunikácie

Slávnostno odovzdali do užívania novú cestnú komunikáciu spájajúcu obce Nagyrozvágy a Veľký Horeš

  • 2023. 09. 27.

Dňa 26. septembra 2023 slávnostne odovzdali do užívania novú cestnú komunikáciu spájajúcu obce Nagyrozvágy a Veľký Horeš, ktorá odteraz zabezpečuje priame cestné spojenie medzi dvoma dedinami ležiacimi na opačných stranách slovensko-maďarskej hranice.

Slávnostný príhovor predniesol minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska Péter Szijjártó, primátor obce Veľký Horeš Zoltán Pál, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a ďalší pozvaní hostia. Pri príležitosti odovzdania cestnej komunikácie vystúpili s prejavmi viacerí predstavitelia prihraničného regiónu. Každý z nich zdôraznil, že nová komunikáca zbližuje Maďarsko a Slovensko a prispeje k zvýšeniu potenciálu spolupráce medzi oboma krajinami. Minister zahraničných vecí Maďarska zdôraznil, že nová cesta spájajúca Nagyrozvágy s Veľkým Horešom je 38. hraničným priechodom medzi oboma krajinami.