ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Úvodné podujatie projektu v obci Karos

  • 2021. 09. 17.

V rámci akčného plánu "Budúcnosť patrí konope" sa 15. septembra v obci Karos uskutočnilo úvodné podujatie projektu. Vďaka podprojektu bude v obci vybudovaná výrobná hala na spracovanie technického konope, v ktorej bude nainštalovaný pás na spracovanie technického konope. Vzniknú tak pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov a možnosť produkcie konkurencieschopného tovaru.

Prejav predniesol starosta obce Karos János Dakos i poslanec maďarského parlamentu Dr. Richárd Hörcsik. Po úvodných príhovoroch György Molnár, riaditeľ pre národnú integráciu a rozvoj sietí v Karpatskej kotline Národného inštitútu pre strategický výskum predstavil koncepciu vybudovania komplexného hospodárstva technického konope v Karpatskej kotline. Následne Zsolt Pásztor, referent pre rozvoj poľnohospodárstva Národného inštitútu pre strategický výskum, prezentoval možnosti pestovania a spracovania technického konope, ako aj akčný plán založený na tejto báze.