ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Odborné podujatie vo Veľkom Horeši

Vo Veľkom Horeši sa uskutočnilo odborné podujatie s názvom „Možnosti programu rozvoja miestneho hospodárstva založenom na priemyselnom konope".

  • 2023. 11. 27.

V rámci projektu FUTURE IN HEMP - PROD (SKHU/1802/3.1/020) zorganizoval Obecnú úrad vo Veľkom Horeši v novembri 2023 odborné podujatie s názvom "Možnosti programu rozvoja miestneho hospodárstva založeného na priemyselnom konope".

Podujatie otvoril starosta Zoltán Pál, po ňom vystúpil s prezentáciou o strategických súvislostiach a vízii do budúcnosti konopného priemyslu bývalý riaditeľ Národného strategického výskumného inštitútu György Molnár. Práve György Molnár z Národného strategického výskumného inštitútu inicioval projekt "Budúcnosť patrí konope".

Ďalším prednášajúcim podujatia bol János Vincze, hospodár farmy Gereben Tanya, ktorý už dlhé roky pestuje, využíva a vyučuje o konope. János na svojej farme používa technické konope mnohorakými spôsobmi, a o tieto svoje poznatky sa podelil aj s účastníkmi odborného podujatia.

Na záver s príspevkom o najnovších trendoch a možnostiach konopného priemyslu vystúpil bývalý pracovník Národného strategického výskumného inštitútu Zsolt Pásztor. Zsolt sa už takmer 10 rokov venuje možnostiam využitia technického konope, podieľal sa na viacerých úspešných projektoch, a práve preto disponuje aktuálnymi poznatkami v oblasti vývoja a evolúcie konopného priemyslu. Tieto informácie poskytol aj účastníkom odborného stretnutia.