ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Výsledky vzdelávacieho projektu

  • 2022. 01. 31.

V rámci projektu FUTURE IN HEMP - KNOW-HOW vypracovali komplexný vzdelávací program a učebné texty pokrývajúce takmer celé spektrum pestovania a spracovania konope.

Odborníci, ktorí vzdelávací program a učebné texty vypracovali, sú uznávanými domácimi expertmi, resp. úspešne pôsobia v tejto oblasti.

Učebné materiály založené na jednotnej metodickej príručke boli vypracované v nasledujúcich tematických oblastiach:

- Priemyselný potenciál biopolymérov a biokompozitov z technického konope a súčasná technológia spracovania.

- Spracovanie konope na zdravotné účely.

- Použitie technického konope v stavebníctve.

- Výroba a potenciálne využitie technického konope ako suroviny.

- Konopné vlákna v textilnom priemysle.

- Potenciál technického konope (Cannabis sativa L.) v potravinárskom a kozmetickom priemysle a súčasná technológia spracovania.

Preklad učebných materiálov vypracovaných v maďarčine do slovenčiny a ich interpretáciu pre slovenské ekonomické prostredie zabezpečili odborníci zo Slovenského inštitútu odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých.

Rozpočet projektu umožnil okrem plánovaného záväzku vypracovať 3 ďalšie vzdelávacie pomôcky pre praktickú odbornú prípravu. Tieto učebné texty použili počas prípravy pracovníkov pre spracovanie semienok technického konope, resp. spracovania technického konope pre účely textilného priemyslu a stavebníctva, podporiac tak osvojenie si odborných kompetencií.

Po vypracovaní programu v súlade s platnou legislatívou pre vzdelávanie dospelých poskytli pre podnikateľov vyrábajúcich produkty z technického konope poskytli prípravné školenia v záujme zabezpečenia fundovanosti potrebných pracovných síl. V rámci praktických školení zameraných na spracovanie konopných semienok, využitie technického konope v textilnom a stavebnom priemysle si mohli účastníci osvojiť praktické zručnosti v oblasti používania strojov a zariadení, technológie výroby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.